Välkommen till Accella AB

Accella erbjuder tjänster inom företagsledning samt fastighetsekonomisk rådgivning:

• Interrimslösningar i ledande positioner t ex vid föräldraledigheter eller tillfälliga toppar

• Kvalificerad fastighetsekonomisk rådgivning

• Styrelsearbete

• Rådgivning och försäljning vid köp av kommersiella fastigheter

Hyr hus i Florida :