Välj en sida

Uppdrag

Interimsuppdrag

VD för KF Fastigheter Projektledning AB.

Bolaget var ett nystartat bolag i KF Fastigheter koncernen. I uppdraget ingick att definiera affärsidé, starta upp bolagets ledningsgrupp, ta fram målsättning för bolaget samt identifiera möjlig efterträdare. Bolagets syfte vara att verka som internkonsulter inom KF. Uppdraget varade ca 7 månader.

VD för KF Fastigheter Exploatering AB.

Bolaget ingick som ett av fyra bolag i KF fastigheter koncernen. Bolagets syfte var att vara ägarbolag till KF Fastigheters projektfastigheter. I uppdraget ingick att ansvara för bolagets verksamhet i avvaktan på en ny vd samt driva ett antal utvecklingsprojekt.

Hammersta Konsult AB

Rådgivare och bollplank åt ett nischat mindre fastighetsbolag i ca 6 månader

Projektledningsuppdrag

Planläggning av Brännbacken, Österåkers kommun

Uppdrag att som beställarombud för Brännbacken Återvinning AB

(99,1 % RagnSells och 9,9% Österåkers kommun), svara för kontakter med kommun, intressenter som projektorganisation vid planläggning av 150 ha råmark norr om Åkersberga vid omvandling till industrimark.

Försäljning av 7 köpcentrumanläggningar

Uppdrag att som intern projektledare ansvara för framtagande av prospekt, hålla i DD-process, delta i slutförhandlingar och överlämnande av handlingar etc. Beståndet såldes i november 2013 till den USA-baserade fonden Starwood för 3,9 miljarder, vilket var det årets nästa största transaktion i Sverige.

Coops huvudkontor

Ansvarig intern projektledare för lokalsökning, framtagande av lokalprogram samt kontraktsförhandling

Försäljning av bostadsbyggrätter – Upplands-Bro

Försäljning av handels/bostads/hotellbyggrätter – Partille

Försäljning av handelsbyggrätter – Backaplan, Göteborg

Försäljning av handelsbyggrätter – Kongahälla, Kungälv

Försäljning av handelsbyggrätter – Landskrona

mfl

Hyr hus i Florida :